Ангел Рейки

Ангел Рейки е мощен метод за осъществяване на връзка с ангелите и използване на Усуй Рейки по най-добрия възможен начин.Ангел Рейки e система, която балансира енергията на физическото, емоционално, ментално ниво и духовно ниво.
Архангелите в тази система са-Архангел Михаил, Архангел Гавраил, Архангел Рафаил и Архангел Уриил.Те ни помагат да оставаме фокусирани върху мисията си в този живот и ни помагат в работата ни с Рейки.

Ангел Рейки привлича лечебната сила на Божествения ум чрез ангелски същества, за да може практикуващия Рейки, да предоставя още по-голяма лечебна енергия, с максимално полезни ефекти. Смесица на двете форми на лечебна енергия оптимизира самолечението и възстановяване на благосъстоянието на другите

Eдна от многото прекрасни характеристики на Ангел Рейки е нейният потенциал да повишава способността ни да разпознаваме и различаваме духовни напътствия.Това може да бъде полезно за нашето израстване.
Също така ни помагат да развием интуицията си, която е една от най-ценните ни дарби. Всички имаме интуитивни способности, които са развити в различни степени. 

Ангел Рейки е система и за разпознаване на Божестевените напътствия.
Когато се вслушваме и постъпваме според нашето интуитивно усещане, ние укрепваме духовното.


Напътствията достигат до нас в различен облик, понякога като вдъхновение, а друг път ни носят предупредителни послания;например, да поемем в съвършено нова посока.


Ако желаете да чувате ясно, да отчитате и разпознавате постъпващите напътствия Ангел Рейки може да ви помогне!
Аз съм посветена в тази система от около 10 години и чрез нея нарасна осъзнаването ми за необятният резерв от духовна помощ с която разполагаме.
Преподава се само на Рейки мастери, тъй като се работи и с Мастерският символ Дай Ко Мьо.
Въздействие на Ангел Рейки

-Създава баланс на енергиите в Чакрите и Аурата, което е особено важно както за физическото и душевното здраве така и за благополучието. Увеличаването на енергийния потенциал и баланс в чакрите и аурата спомага за освобождаването от стрес и кодировки /подсъзнателни записи или енергийни структури в аурата/. 

-Напълно безопасен, както за приемащия Ангел Рейки така и за целителя /през него преминава огромен поток от енергия и когато и колкото му е необходимо остава в него/. Това е най-бързото и лесно за усвояване учение.Ангел Рейки няма никаква религиозна насоченост и не противоречи на никое религиозно вярване. Не изисква никакви режими, диети, упражнения, ритуали, отказване от любими неща и др.

-То е предимно ЦЕЛИТЕЛНО изкуство, под целителсво и изцеление би следвало да се разбира привеждане на всичките елементи на физическото и фините тела в цялост – хармония, баланс – в естественото им заложено от природата /Бога/ състояние.


-Ангел Рейки не отрича и не е в конфликт с многобройните лечебни методи и с официалната медицина.


С него може да се въздейства от разстояние /дистанционно/ на хора, животни, растения; на определени ситуация или събитие; на определен проблем, както сегашен така и в миналото; на миналото ни и на бъдещето ни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ангел Рейки

Практикуващият усеща енергията на Божествения свят чрез любящите ангели и aрхангели. Чрез Системата Ангел Рейки може да се научи пове...