четвъртък, 25 януари 2018 г.

Рейки Богини

Рейки Богини системата е насочена към канала на Бог и Богинята, почитани от древните траки и старите български племена. Енергийната същност на Рейки Богини символите цели да ни помогне да развием усет към онези части на нашата личност, които са блокирали или може би са ни карали да се съмняваме във вътрешният си глас . Освен това ни помагат да се приемем, обикнем и излекуваме от сенките на личността ни. Инициацията, пробуждането, духовната линия и мистерията са основни атрибути както на Рейки така и на Рейки Богини. И двете работят в хармония.
В какво се състои същността на Рейки Богини?
Рейки Богини спазва традициите на Рейки Рьохо. Тази система е насочена към канала на Бог и Богинята, почитани от древните траки и старите български племена. Енергийната същност на Рейки Богини символите ни помага да развием усет към онези части на нашата личност, които са блокирани и може би са ни карали да се съмняваме във вътрешният си глас. Освен това ни помагат да се приемем, обикнем и излекуваме от сенките на собствената ни личност. Инициацията, пробуждането, духовната линия и мистерията са основни атрибути, както на Рейки, така и на Рейки Богиня, и двете работят в хармония.

Рейки Богини/Goddess Reiki е система от символи, чрез които предаваме енергията на Бог и Богинята.Това е мощна система за просветление и енергийни корекции. Енергията е много силна, много фина, лекува на клетъчно ниво, хармонизира, пречиства и освобождава енергийни блокажи и токсини, освобождава от условностите на минали прераждания, увеличава духовността.

Символите в системата спомагат за освобождаване от обида и горчивина, срам и вина, гняв и раздразнение, тревога и неудовлетвореност, страх (от провал, успех, близост, обвързване, поемане на рискове и други) и др. Те спомагат за развитие и на следните няколко аспекта – връзка със Създателя, умение да прощавате на себе си и на другите, самочувствие, интимни връзки, връзки с членовете на семейството, мотивация, творчество, сексуалност, радост и ентусиазъм, вътрешен мир, задоволство и удовлетворение, работа, професия и кариера, финанси и изобилие и още много други.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ангел Рейки

Практикуващият усеща енергията на Божествения свят чрез любящите ангели и aрхангели. Чрез Системата Ангел Рейки може да се научи пове...